Rejestracja telefoniczna od pn. do pt. w godzinach od 13.00 do 18.00

Anna Warot-SzandarCofnij

Jest psychologiem , psychoterapeutą. Ukończyła studia kierunkowe na Uniwersytecie Śląskim o specjalności psychologia kliniczna człowieka dorosłego i studia podyplomowe ,,Podstawy oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym” na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ,,Podstawy psychoterapii”, a także ,,Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży” na SWPS-ie w Katowicach.Obecnie jest w trakcie specjalizacji ,,Psychoterapia dzieci i młodzieży” w Centrum Pediatrii w Sosnowcu.

Ukończyła staż w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.
Prowadzi zarówno terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych.
Posiada doświadczenie w działaniach o charakterze diagnostycznym, interwencyjnym i terapeutycznym z dziećmi i młodzieżą. Zajmuje się także pracą z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej oraz szeroko rozumianych kryzysach. Prowadzi zajęcia terapeutyczne wspierające rozwój poznawczy oraz społeczno-emocjonalny dzieci.

W terapii z dziećmi dąży do rozwijania ich potencjalnych możliwości oraz wzmacniania poczucia własnej wartości. Pomaga radzić sobie z lękiem, nieśmiałością, agresją. Wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych dla dziecka. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności adaptacyjnych, z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, z zaburzeniami lękowymi, depresją oraz z zaburzeniami zachowania.

Godz. przyjęć: wtorek od 9.00 do 13.00.
Koszt wizyty: 150 zł.

© Copyright 2022 Centrum Zdrowia Kobiety. Wszystkie prawa zastrzeżone

Made by Esencja Studio